Παράγοντες λύτρωσης,  sine qua non,  η «Παιδεία» και το «Κράτος Δικαίου», αφού το έλλειμμα  αμφοτέρων αποτελεί την κύρια αίτια και αιτιατό της παρακμής, τη φάουσα στο σώμα μιας ζώνεκρης  Ελλάδας. Θα φυλάξω τη ζείδωρη ελπίδα που καταυγάζει η αξιωματική διαπίστωση πως η κοινωνία την ώρα της κρίσης είναι περσσότερο επιρρεπής  στις αλλαγές και ότι οι προσλαμβάνουσες  μπροστά στο αίσθημα αδιεξόδου, εξακτινώνουν ουμανισμό,  αλληλεγγύη,  Ύπαρξη.