Ο εθελοντισμός  αποτελεί στάση ζωής  και διαπνέεται από τις αξίες της αλληλεγγύης, της φιλαλληλίας, του αλτρουισμού, της αμοιβαιότητας, της εμπιστοσύνης,  της κοινωνικής δικαιοσύνης, της φιλανθρωπίας,  της κοινωνικής συμμετοχής, στοιχεία sine qua non, για την κοινωνική συνοχή  και ανάπτυξη.

Στα καθημάς, στο πλαίσιο του εθελοντισμού, βιώνουμε το εξής οξύμωρο. Ενώ είμαστε η πατρίδα του «Ξενίου Διός», ενώ είμαστε ένας λαός που στο DNA  μας είναι «καταχωρημένη» η έννοια της αλληλεγγύης,  παρόλα αυτά, η συμμετοχή μας σε εθελοντικές δραστηριότητες υπολείπεται, τουλάχιστον στο τριπλάσιο, από εκείνη άλλων κοινωνιών. Και τούτο οφείλεται, κύρια, στην έλλειψη ουσιαστικής πολιτικής και μελετημένου θεσμικού πλαισίου που αφορά στον εθελοντισμό και ξεκινά από την έλλειψη παιδείας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των  πολιτών για τις αξίες  του εθελοντισμού, μέχρι την παντελή απουσία ευγενών  κινήτρων για τον εκκολαπτόμενο  εθελοντή (απόκτηση  επαγγελματικής  εμπειρίας που μπορεί να αποτελέσει και το εισιτήριο για μια μελλοντική πρόσληψη, παραχώρηση άδειας από την εργασία του  για τη  συμμετοχή του σε εθελοντική αποστολή, αλλά και αναγνώριση αυτού του χρόνου ως προϋπηρεσία). Σε Ευρώπη και Αμερική, για παράδειγμα, αποτελεί προαπαιτούμενο η εθελοντική εργασία σε Μ.Κ.Ο. για την εγγραφή σε κάποιο κολλέγιο ή Πανεπιστήμιο.

Το Διεθνές Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού «ΙΩΝΙΑ», πιστεύει και ενθαρρύνει τον εθελοντισμό. Η παιδεία και η εκπαίδευση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης και στην αντίληψη περί εθελοντισμού. Ο τρόπος που παρεμβαίνει, το Κέντρο,    μέσω του εθελοντισμού  είναι συνδυαστικός. Δεν εστιάζει   στον παραδοσιακό τρόπο  της φιλανθρωπίας  χωρίς προοπτική, με την έννοια  της παροχής  ευκαιριακής υλικής βοήθειας στο πλαίσιο  μιας  ανισότιμης σχέσης  βοηθού-βοηθούμενου, χάριν παραδείγματος,  σε εορταστικές περιόδους όπου το συναίσθημα της προσφοράς και  αλληλεγγύης προς τους ασθενέστερους είναι εντονότερο, αλλά κυρίως  με προγράμματα εθελοντικής εργασίας που άπτονται σε πιο δημιουργικές  και δυναμικές κοινωνικές παρεμβάσεις,    για την  αντιμετώπιση  σύγχρονων  ερωτημάτων  κοινωνικοοικονομικής  και δημοκρατικής  υπόστασης.

Παράλληλα, το Κέντρο δίδει το εν δυνάμει παρόν, για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου  και της πολιτικής από μέρους του κράτους,  που αφορούν στην προοπτική, την αναγνώριση και καθιέρωση  του ρόλου και της αποστολής του εθελοντισμού  στο κοινωνικο-οικονομικό γίγνεσθαι. Επιπλέον, παρέχει στους  εθελοντές του την ενδεδειγμένη εκπαίδευση-κατάρτιση (γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρίες), την αντικειμενική και στοιχειοθετημένη αξιολόγηση του έργου τους, καθώς και βεβαίωση εθελοντικής εργασίας, χρήσιμης στο βιογραφικό τους, θεωρώντας τους, συνάμα, την κύρια πηγή στελέχωσης του δυναμικού του.

Τομείς παρέμβασης  με Εθελοντικές   θεματικές  Ομάδες

 • Πολιτισμός
 • Ανθρώπινα δικαιώματα
 • Ευπαθείς  κοινωνικά ομάδες
 • Περιβαλλοντική προστασία
 • Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση –πρόληψη
 • Κοινωνική  αλληλεγγύη (άνθρωποι σε κατάσταση φτώχειας, θύματα  οικογενειακής ή άλλης βίας)
 • Καταπολέμηση  της  πνευματικής φτώχειας
 • Εκπαιδευτικές δράσεις
 • Εντοπισμένα  προβλήματα τοπικών κοινωνιών
 • Έκτακτες ανάγκες  συνδρομής
 • Προστασία  καταναλωτή
 • Βοήθεια σε άτομα  ΑΜΕΑ  ή άτομα με άλλες δυσκολίες

Κριτήρια  επιλογής εθελοντών

 • Καλή  φυσική  και  ψυχολογική  κατάσταση
 • Ο  υποψήφιος εθελοντής  καλείται σε προσωπική  συνέντευξη, η οποία  λαμβάνεται υπόψη από τη Διοικούσα Επιτροπή  κατά τη διαδικασία έγκρισης  του αιτήματος
 • Δοκιμαστική περίοδος  ενός έτους, κατά την οποία  οι υποψήφιοι θα ονομάζονται «δόκιμοι εθελοντές»


Σκέψου  και γίνε και εσύ  εθελοντής!

Μπορείς να απασχοληθείς, ως εθελοντής, σε μία από τις πολλές δράσεις του Κέντρου "ΙΩΝΙΑ".    

Η εθελοντική δράση παρέχει ευκαιρίες ενεργούς συμμετοχής στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, προσφοράς σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης.

Η εθελοντική δράση δίνει την ευκαιρία σε νέους επαγγελματίες να συμμετέχουν σε πραγματικές συνθήκες εργασίες, βελτιώνοντας τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.
 

Διαδικασία συμμετοχής στα εθελοντικά προγράμματα:

 • Οι εθελοντές συμπληρώνουν τη «φόρμα εθελοντή», για να την κατεβάσετε πατήστε εδώ
 • Καλούνται σε προσωπική  συνέντευξη

- Εφόσον επιλεγούν με βάση τον Κανονισμό και το Καταστατικό της Εταιρείας συνάπτουν  «συμφωνητικό εθελοντικής απασχόλησης».

 • Ο κάθε εθελοντής προμηθεύεται με εκπτωτική κάρτα για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και τις δραστηριότητες του Κέντρου. 
 • Συνεκτιμάται θετικά προηγούμενη εθελοντική εμπειρία στον τομέα της κοινωνίας πολιτών, καθώς και λαμβάνεται υπόψη, στις προλήψεις προσωπικού του Κέντρου, η συμμετοχή του στην εθελοντική ομάδα του Συνεταιρισμού.
   

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Διεθνές Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού «Ιωνία»

Συντονιστής  εθελοντών : Χρίστος Μπελλές

Γραφεία: ΟΜΗΡΟΥ 5, 1ος όροφος

τηλ.: 2271300411-412,
κιν.: 6985054300,
e-mail: info@ionia-culture.edu.gr,
web site: www.ionia-culture.edu.gr

Επικοινωνία με Πρόεδρο: κιν.: 6936882030, e-mail: chbelles@gmail.com

Μοιραστείτε το: