Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο «Ιωνία» συγκαταλέγεται στους κύριους άξονες δράσης του Διεθνούς Κέντρου Παιδείας και Πολιτισμού «ΙΩΝΙΑ» και αποτελεί θεσμό-πυρήνα παραγωγής γνώσης, δοκιμασμένο κι επιτυχημένο διεθνώς. Συνιστά φυσική συνέχεια του Ελεύθερου Πανεπιστημίου «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ», που, εμείς οι ίδιοι, ιδρύσαμε το 2013, στη Χίο, με πρωτόφαντη αποδοχή (1.480 σπουδαστές μόνο απ’ το νησί).

Πρόκειται για θεσμό που δίδει ευκαιρία και δυνατότητα σε κάθε άτομο – ανεξαρ­τήτως ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου και επαγγελματικής κατάρτισης – να διευρύ­νει τους ορίζοντες σκέψης, γνώσης, κρίσης, πνευματικής αναζήτησης με ενότητες εκπαιδευτικών μαθημάτων σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Πρόκειται για θε­σμό-εργαλείο στην προοπτική της δια βίου μάθησης, αλεξιφάρμακο στο σύγχρονο δόγμα της μη-σκέψης, της μη-γνώσης, της μη-Παιδείας.

Τα 250 επίλεκτα μέλη της ελληνικής και διεθνούς πανεπιστημιακής κοινότητας και διαπρεπείς στο χώρο τους επιστήμονες, καλλιτέχνες, δημιουργοί, γενικά, προσφέ­ρουν γνώσεις, δεξιότητες, αλλά και προβληματισμούς, που θα συμβάλλουν στην επαγγελματική ένταξη και ανέλιξη των ατόμων, στην κοινωνική συνοχή και ενεργό συμμετοχή στα κοινά, στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάταση-ανά­πτυξη και, γενικά, στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης προσωπικότητας.

Οι στόχοι μας καταυγάζουν μέσα απ’ τις ποικιλώνυμες Επιστήμες (Φιλοσοφία, Κοι­νωνιολογία, Ιστορία, Ψυχολογία, Πολιτική κ.ά.), τη Θρησκεία, τα Γράμματα και τις Τέχνες, όπως Ποίηση, Λογοτεχνία, Αρχαίο και Σύγχρονο Θέατρο, Κινηματογρά­φο, Παράδοση, Λαογραφία κ.ά.

Καρπός της εκπαίδευσης από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο «Ιωνία», είναι η Παι­δεία, που αποτελεί την πνευματική και ηθική αγωγή του ανθρώπου και δε συνιστά αποκλειστικό προνόμιο των εγγραμμάτων. Αναρίθμητοι οι χωρίς Παιδεία εγγράμ­ματοι. Ομιλούμε για την Παιδεία, που ο κορυφαίος Διδάσκαλος του Γένους και πρωτεργάτης του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, Αδαμάντιος Κοραής, έχει τη δική του αΐδιο αφήγηση: «Τρόπον μεταβολής της Ελλάδος από την κατάστασιν εις την οποίαν ευρίσκεται την σήμερον ούτ’ εστοχάσθην ποτέ ούτε στοχάζομαι δυνατόν άλλον, παρά την Παιδείαν». Ομιλούμε για την εκπαίδευση και τη συμβολή της στη διαμόρφωση της ανθρώπινης φύσης με τη στερρά γνώμη του ιστορικού-φιλόσοφου Πλούταρχου: «Η μεν γαρ φύσις άνευ μαθήσεως τυφλόν, η δε μάθησις δίχα φύσεως ελλειπές, η δ’ άσκησις χωρίς αμφοίν ατελές». Ομιλούμε, τέλος, για τη σοφή και σαφή προτροπή-αποστροφή του ποιητή Μένανδρου: «Ο γραμμάτων άπειρος ου βλέπει βλέπων»...

Ο Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Ε. Π.

Αριστέα  Τόλια - Σιδέρη

Ομότιμη Καθηγήτρια  Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 

 

 

 

 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο «Ιωνία»

με αλφαβητική σειρά
 

Δήμος Αβδελιώδης, Σκηνοθέτης
Κωνσταντίνος Αιλιανός, Πρέσβης ε.τ.
Χρήστος Αλεξάνδρου, Δρ Πανεπιστημίου Κύπρου
Παναγιώτης Αλεξόπουλος, πρώην Προϊστάμενος Δ/νσης Γραμματείας Γραφείου ΓΕΔΔ
Δημήτρης Αλευρομάγειρος, πρώην Αρχηγός Στρατού
Νίκος Αναστασόπουλος, Λέκτορας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Κατερίνα Αντωνοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
Χριστίνα Αντωνοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
Χρήστος Αραμπατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Αδαμάντιος Βασιλάκης, Πρέσβυς ε.τ.
Σπύρος Βλιάμος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου
Ελένη Βολονάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Παντελής Βούλγαρης, Σκηνοθέτης
Ελένη Γαβρά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Ελένη Γαρδίκα - Κατσιαδάκη, Ιστορικός - Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
Κατερίνα Γαρδίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
Δημήτρης Γεδεών, Υποστράτηγος, πρώην επικεφαλής της Ιστορίας Στρατού
Γεώργιος Γεωργής, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου
Κώστας Γεωργουσόπουλος, Επίτιμος Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Νίκος Γιαννακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Χρήστος Γιανναράς, Ομότιμος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
Ανδρέας Γκουτζιουκώστας, Επίκουρος Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης
Κλεάνθης Γρίβας, Δρ Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Δήμος Δασκαλάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Γιώργος Δολιανίτης, Ιστορικός, Ερευνητής του Παράνομου Τύπου Κατοχής
Στράτος Δορδανάς, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Σέργιος Δρόσος, Ειδικός Επιθεωρητής Γραφείου ΓΕΔΔ
Μαρία Ευθυμίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
Νίκος Ζάικος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Κώστας Ζαχαρόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου
Πέτρος Ζερβός, Σκιτσογράφος
Σιδερής Ζήσης, Νομικός Σύμβουλος Γραφείου ΓΕΔΔ
Μιχάλης Ζουμπουλάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αθηνά Ζώτου, Επικοινωνιολόγος
Αναστάσιος Ιορδάνογλου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Ιωάννης Καβρουδάκης, Αντιστράτηγος, Καθηγητής Στρατιωτικής Ιστορίας
Παναγιώτης Καζάκος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ειρήνη Καλαμάρη, Λογοτέχνις
Γιάννης Καραγιαννάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Δημήτρης Καραγιαννάκης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Frederick Λευκωσίας
Βασίλης Καραποστόλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Βασίλης Καρδάσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
Κώστας Καρτάλης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών
Γιώργος Κασιμάτης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ταξιάρχης Κόλιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ελένη Κονδύλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
Μαρία Κονταξή, Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
Λουκάς Κονταξής, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
Γεώργιος Κοντογιώργης, Ομότιμος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
Νικόλαος Κοτζιάς, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά
Ανδρέας Κούκος, Καθηγητής Σχολής Εθνικής Αμύνης
Αντώνης Κουνάδης, Ακαδημαϊκός, Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Λίνα Κουρκουλάκου, Σκηνοθέτις
Λευτέρης Κουσούλης, Πολιτικός Επιστήμονας - Αναλυτής
Ευάγγελος Κουφουδάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Indiana Αμερικής
Σταμάτης Κριμιζής, Ακαδημαϊκός, Επίτιμος Διευθυντής Πανεπιστημίου Johns Hopkins
Βασίλης Κωνσταντινόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Κωνσταντίνος Λαγός, Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Αχιλέας Λαζάρου, Ιστορικός (Εθνικές Μειονότητες στα Βαλκάνια)
Βασίλης Λαμπρινουδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Φωτεινή Λεντάκη, Πρόεδρος Ιδρύματος «Ανδρέα Λεντάκη»
Γιάννης Λιάπας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ελένη Λιβανίου, Δρ Ψυχολογίας, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Δυσλεξίας
Δημήτρης Λούπης, Δρ Ιστορίας
Ανδρέας Λύτρας, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
Ιωάννης Μάζης,
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Αντώνης Μακρυδημήτρης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Άννα Μανδυλαρά, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Αντώνης Μανιατάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου
Ανδρέας Μάνος, Ομότιμος Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Ελευθερία Μαντά, Λέκτορας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Θεόδωρος Μαραγκός, Σκηνοθέτης

Διομήδης Μαρκουλής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου
Παναγιώτης Μαρούδας, Ομότιμος Καθηγητής Σχολής Ευελπίδων

 

Χάρης Μελετιάδης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
Ιωάννης Μέρτζος, πρώην Πρόεδρος Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
Γιώργος Μεταλληνός, Καθηγητής Θεολογίας
Φώτης Μεταλληνός, Αντιστράτηγος
Αναστάσιος-Ιωάννης Μεταξάς, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Θεώνη Μικρογιαννάκη, Συγγραφέας, Μεταφράστρια
Εμμανουήλ Μικρογιαννάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Γιάννης Μότσιος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιωάννης Μουρέλος, Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Μουρούτης, PhD Κυτταρικής και Μοριακής Βιοεπιστήμης
Χαράλαμπος Μπαμπούνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Νικόλαος Μπελαβίλας, Επίκουρος Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Κωνσταντίνα Μπότσιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Αλεξάνδρα Μπούνια, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου
Περικλής Νεάρχου, Πρώην Πρέσβης της Κύπρου στο Παρίσι
Κωνσταντίνος Νιάρχος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Παναγιώτης Νιάρχος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Αναστάσιος Νικήτας, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Γεώργιος Νικολάου, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Φίλιππος Νικολόπουλος, Δρ. Κοινωνιολογίας
Γεωργία Ξανθάκη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Σουζάνα Παντελιάδου, Καθηγήτρια Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Διοτίμα Παπαδή, Λέκτορας Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου
Γιάννης Παπαφλωράτος, Καθηγητής Σχολής Εθνικής Αμύνης
Αριστείδης Πατσόγλου, Γλύπτης
Θεοδόσιος Πελεγρίνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Πρύτανης
Γεώργιος Πιπερόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Σπυρίδων Πλουμίδης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Λέανδρος Πολενάκης, Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Αθηνά-Δέσποινα Πόταρη, Δρ Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Οξφόρδης

Ευάγγελος Πρόντζας, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
Λέανδρος Ρακιντζής, πρώην Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Αρεοπαγίτης ε.τ.
Κώστας Σαχινίδης, Δρ Κοινωνιολογίας (Κοινωνιολογία Χορού)
Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Ακαδημαϊκός, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιωάννης Σιγάλας, Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Γιώργος Σιούλας, Σκηνοθέτης
Δημήτρης Σκαρβέλης, Ακαδημαϊκός, Στρατηγός
Κώστας Σοφούλης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ιωάννα Σπηλιοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Μανώλης Σφακιανάκης, πρώην Γενικός Δ/ντής Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Σπύρος Σφέτας, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.
Όλγα Σωλομόντος-Κουντούρη, Λέκτορας Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου
Φωτεινή Τζαβέλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Διονύσιος Τζάκης, Λέκτορας Ιονίου Πανεπιστημίου
Αριστέα Τόλια-Σιδέρη, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Καλλιόπη Τριανταφύλλου, Δρ Κλινικής Ψυχολογίας
Ευστάθιος Τσοτσορός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Άλκης-Κωνσταντίνος Τσιάντης, Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιωάννης Τσιάντης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Κανάρης Τσίγκανος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Αγγέλα Τσιμπιρλού, Μαέστρος-Μουσικός

Νικόλαος Τσίρος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Σπύρος Τσιτσίγκος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Παναγιώτης Υφαντής, Σκηνοθέτης
Γιάννης Υφαντόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών
Βασίλης Φίλιας, Ομότιμος Καθηγητής, πρ. Πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου
Αμάντα Φιλιππάτου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Σωτήρης Φούρναρος, Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Φραγκούλης Φράγκος, Επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ, πρ. υπηρεσιακός Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Κωνσταντίνος Φωτιάδης, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Κώστας Χαλάτσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου
Τζελίνα Χαρλαύτη, Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου
Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Νικόλαος Χριστοδουλάκης, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μανώλης Χριστοφάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Γιούλη Χρονοπούλου, Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Μοιραστείτε το: