Μαρία Βλασσοπούλου
Μαρία Βλασσοπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας Λόγου και Επικοινωνίας - Α' Ψυχιατρική Κλινική - Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας Λόγου Επικοινωνίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κλινική της εμπειρία συμπεριλαμβάνει την οργάνωση και το συντονισμό του Προγράμματος Πρώιμης Αντιμετώπισης του Κέντρου Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής (ΕΚΠΑ). Έχει επίσης μακροχρόνια διδακτική και κλινική εμπειρία σε θέματα που αφορούν στις διαταραχές λόγου και επικοινωνίας παιδιών προσχολικής ηλικίας, στην οργάνωση κοινοτικών προγραμμάτων πρόληψης;, στη σχολική ετοιμότητα, στη διεπιστημονική προσέγγιση των διαταραχών λόγου και στη θεραπευτική αντιμετώπιση δίγλωσσων-πολύγλωσσων παιδιών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αποτελεσματικότατα της θεραπευτικής παρέμβασης και τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των διαταραχών λόγου και επικοινωνίας.