Κώστας Νιάρχος
Κώστας Νιάρχος
Ομότιμος Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.