Κωνσταντίνος Δ. Πόρποδας
Κωνσταντίνος Πόρποδας
Ομότιμος Καθηγητής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
Ομότιμος Καθηγητής Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Κατά τη διάρκεια της πανεπιστημιακής υπηρεσίας του (1981-2014, στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Πατρών) ανέπτυξε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα και προώθησε τους νέους κλάδους ή θεματικές περιοχές της Ψυχολογίας όπως η «Γνωστική Ψυχολογία», η «Ψυχολογία της Ανάγνωσης και Γραφής» και η «Δυσλεξία», οι οποίοι έκτοτε διδάσκονται σε ελληνικά Πανεπιστήμια. Έχει συμμετάσχει σε διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες και επιστημονικές πρωτοβουλίες και έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε διεθνείς οργανισμούς. Οι έρευνές του επικεντρώνονται στα θέματα της μνήμης, γλώσσας, γνωστικής επεξεργασίας και μάθησης της ανάγνωσης και ορθογραφημένης γραφής της ελληνικής γλώσσας, καθώς και των μαθησιακών δυσκολιών, όπως είναι η Δυσλεξία. Το δημοσιευμένο ερευνητικό έργο του έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Είναι συγγραφέας των πρώτων βιβλίων που δημοσιεύθηκαν στην ελληνική γλώσσα με τους τίτλους «Δυσλεξία», «Η Μάθηση και οι δυσκολίες της (Γνωστική προσέγγιση)» και «Η Ανάγνωση».