Καλλιόπη Τριανταφύλλου
Δρ Κλινικής Ψυχολογίας
Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού στο Α.Π.Θ. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. και στο Πανεπιστήμιο του Tubingen ιστορία, εμπειρική και σύγχρονη λαογραφία. Εκλέχτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ, λέκτορας της ιστορίας του ελληνισμού της Ανατολής – 15ο αιώνα και εντεύθεν (1989), αναπλ/τής καθηγητής της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού στο Παιδαγωγικό Φλώρινας (1993) και καθηγητής στο Α.Π.Θ.(1997.) Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Α΄ Παγκοσμίου Συμβουλίου του Απόδημου Ελληνισμού, του ΚΕ.ΠΟ.ΜΕ., της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, της Επιστημονικής Επιτροπής του Κέντρου Μελέτης και Ανάπτυξης του Ελληνικού Πολιτισμού της Μαύρης Θάλασσας και της Επιστημονικής Επιτροπής του προγράμματος «Ιάσων», για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Έχει πλούσιο συγγραφικό, ερευνητικό έργο.