Ιάκωβος Μιχαηλίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Αναπληρωτής Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής Σχολής µε ειδίκευση στη Νεότερη Ιστορία. Μέλος της Επιτροπής Προγραµ άτων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, της Επιστηµονικής Επιτροπής του Κέντρου Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκµηρίωσης του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα της Θεσσαλονίκης, της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας, της Εθνικής Χαρτοθήκης, του «Commission of History of International Relations», καθώς και της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Κλειώ. Συµ ετέχει, επίσης, στο ευρωπαϊκό θεµατικό δίκτυο Ιστορίας Clioh/Cliohnet. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο µε πολλές δηµοσιεύσεις και έξι µονογραφίες.