Χρίστος Στεργ. Μπελλές
Χρίστος Στεργ. Μπελλές
Δρ Ιστορίας - Πρόεδρος Δ. Ε. Ελεύθερου Πανεπιστημίου «Ιωνία»
Δρ Ιστορίας, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Διεθνούς Κέντρου Παιδείας και Πολιτισμού «ΙΩΝΙΑ» και Πρόεδρος του Ελεύθερου Πανεπιστημίου «Ιωνία».