Γιώργος Κασιμάτης
Γιώργος Κασιμάτης
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτειολογίας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια της Βέρνης και του Μονάχου, από όπου έλαβε και το διδακτορικό του δίπλωμα στο Συνταγματικό Δίκαιο και ειδικότερα στο αντικείμενο της κυβερνητικής λειτουργίας. Από 1981 έως 1988 ήταν διευθυντής του Νομικού Γραφείου του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου και έβαλε τη σφραγίδα του σε σημαντικά ζητήματα, όπως η αναθεώρηση του Συντάγματος και η εθνικοποίηση τμήματος της εκκλησιαστικής περιουσίας. Υπήρξε, μεταξύ άλλων, ιδρυτής και διευθυντής του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών, πρόεδρος του Ιονίου Πανεπιστημίου (1985-1990), πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (1997 - 1998), αντιπρόεδρος του.