Δημήτρης Λούπης
Δρ Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Ιστορικός της Ισλαμικής Μέσης Ανατολής
Σπούδασε φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στην Οθωμανική Ιστορία από το Πανεπιστήμιο Bilkent στην Άγκυρα, καθώς και στην Ιστορία της Ισλαμικής Μέσης Ανατολής από το Πανεπιστήμιο Harvard, όπου ολοκληρώνει τη διδακτορική του διατριβή. Έχει εργαστεί στο ‘Aga Khan Program for Islamic Architecture’, The Fogg Art Museum-Harvard University. Έχει διδάξει ως Teaching Fellow μαθήματα οθωμανικής ιστορίας, τουρκικής γλώσσας και ιστορίας της τέχνης στο Πανεπιστημίου Harvard. Έχει διδάξει τουρκικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και οθωμανική γλώσσα και παλαιογραφία στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, του οποίου είναι ιστημονικός συνεργάτης. Έχει εκδόσει άρθρα και βιβλία σχετικά με την οθωμανική γεωγραφία και χαρτογραφία.