Ανδρέας Μάνος
Oμότιμος Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Οµότιµος Καθηγητής Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας του τµήµατος Ελληνικής Φιλολογίας του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. Σπούδασε Παιδαγωγική στην Παιδαγωγική Ακαδηµία Κύπρου και Φιλοσοφία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, του οποίου είναι ∆ρ Φιλοσοφίας. ∆ιδάσκει Φιλοσοφία στο µεταπτυχιακό πρόγραµ α Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τα ενδιαφέροντά του εστιάζονται στην Αρχαία Φιλοσοφία και, ειδικότερα, στην πλατωνική και νεοπλατωνική διανόηση. Είναι συγγραφέας πολλών φιλοσοφικών βιβλίων και άρθρων, που έχουν δηµοσιευθεί σε επιστηµονικά περιοδικά του εσωτερικού και του εξωτερικού.