Ανδρέας Κούκος
Καθηγητής Σχολής Εθνικής Αμύνης
Καθηγητής στη Σχολή Εθνικής Αµύνης. Κάτοχος µεταπτυχιακού στη Ναυτική Επιστήµη και Στρατηγική από τη Ναυτική Σχολή Πολέµου και ∆ρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Είναι Ταξίαρχος ε.α. του Σώµατος Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων των Ενόπλων ∆υνάµεων. Έχει συµµετάσχει σε περισσότερα από 50 επιστηµονικά συνέδρια και ηµερίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το συγγραφικό του έργο περιλαµβάνει περισσότερες από 30 επιστηµονικές δημοσιεύσεις και 100 και πλέον άρθρα σε ελληνικά και ξένα ιστορικά περιοδικά. Ιδρυτής της Εταιρείας Μελέτης Έργου Ιωάννη Καποδίστρια, µε σκοπό την ανάδειξη του πολυσύνθετου έργου του Κυβερνήτη.