Διαγωνισμός Σκίτσου/Γελοιογραφίας
Διαγωνισμός Σκίτσου/Γελοιογραφίας
Όροι συμμετοχής

Τρόπος κατάθεσης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς έως και δέκα σκίτσα, σε τρία αντίγραφα, στα γραφεία μας, Ομήρου 5, 1ος Όροφος, Τ.Κ. 82131, Χίος. Στο φάκελο που εμπεριέχονται τα διαγωνιζόμενα έργα, αναγράφεται το ψευδώνυμο του αποστολέα, καθώς και η επισήμανση «για διαγωνισμό». Εσωκλείεται, επίσης, μικρός φάκελος σφραγισμένος με το πραγματικό όνομα, διεύθυνση, e-mail και τηλέφωνα  που αντιστοιχούν στο ψευδώνυμο.


Χρόνος υποβολής: 1 Φεβρουαρίου 2018 μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2018.

Χρόνος αξιολόγησης: 1 Νοεμβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου.

Χρόνος βράβευσης: Δεκέμβριος στα πλαίσια σειράς εκδηλώσεων του Κέντρου.

Κριτική επιτροπή

Γιάννης Κυριακόπουλος (ΚΥΡ) (Νέα)

Ηλίας Μακρής (Καθημερινή)

Θεόδωρος Μαραγκός, Σκηνοθέτης, Σκιτσογράφος

Κώστας Μητρόπουλος, Σκιτσογράφος (ΝΕΑ)

Ανδρέας Πετρουλάκης (Καθημερινή)

Στάθης Σταυρόπουλος (Στάθης) Σκιτσογράφος (Real news)

Πέτρος Ζερβός (Η Εφημερίδα των Συντακτών)