Διαγωνισμός Ντοκιμαντέρ
Διαγωνισμός Ντοκιμαντέρ
Όροι συμμετοχής

Τρόπος κατάθεσης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς το ντοκιμαντέρ τους, σε τρία αντίγραφα (CDs), στα γραφεία μας, Ομήρου 5, 1ος όροφος, Τ.Κ. 82131, Χίος. Στο φάκελο που εμπεριέχονται τα διαγωνιζόμενα έργα, αναγράφεται το ψευδώνυμο του αποστολέα, καθώς και η επισήμανση «για διαγωνισμό». Εσωκλείεται, επίσης, μικρός φάκελος σφραγισμένος με το πραγματικό όνομα, διεύθυνση, e-mail και τηλέφωνα  που αντιστοιχούν στο ψευδώνυμο.

Κάθε αντίγραφο:

  • πρέπει να έχει μέγιστη διάρκεια 60 λεπτά

 

Χρόνος υποβολής: 1 Φεβρουαρίου 2018 μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2018.

Χρόνος αξιολόγησης: 1 Νοεμβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου.

Χρόνος βράβευσης: Δεκέμβριος στα πλαίσια σειράς εκδηλώσεων του Κέντρου.

Κριτική επιτροπή

Δήμος Αβδελιώδης, Σκηνοθέτης

Παντελής Βούλγαρης, Σκηνοθέτης

Θεόδωρος Μαραγκός, Σκηνοθέτης

Κώστας Μπαλαχούτης, Διευθυντής www.Ogdoo.gr, Στιχουργός

Περικλής Νεάρχου, Δρ Ιστορίας, Πρέσβης ε.τ.

Γιώργος Σιούλας, Σκηνοθέτης

Γιάννης Σμαραγδής, Σκηνοθέτης

Σταύρος Στρατηγάκος, Σκηνοθέτης

Αχιλλέας Βασιλείου,  Εικαστικός