Διαγωνισμός Κινηματογραφικού Σενάριου
Διαγωνισμός Κινηματογραφικού Σενάριου
Όροι συμμετοχής

Τρόπος κατάθεσης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς, με απλή επιστολή, το σενάριό τους, σε τρία αντίγραφα, στα γραφεία μας, Ομήρου 5, 1ος όροφος, Τ.Κ. 82131, Χίος. Στο φάκελο που εμπεριέχονται τα διαγωνιζόμενα έργα, αναγράφεται το ψευδώνυμο του αποστολέα, καθώς και η επισήμανση «για διαγωνισμό». Εσωκλείεται, επίσης, μικρός φάκελος σφραγισμένος με το πραγματικό όνομα, διεύθυνση, e-mail και τηλέφωνα  που αντιστοιχούν στο ψευδώνυμο.

Κάθε αντίγραφο:

  • πρέπει να κυμαίνεται από δέκα έως είκοσι σελίδες
  • πρέπει να είναι εκτυπωμένο σε χαρτί Α4
  • συνιστώμενη γραμματοσειρά είναι η Times New Roman με μέγεθος γραμμάτων 12

 

Χρόνος υποβολής: 1 Φεβρουαρίου 2018 μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2018.

Χρόνος αξιολόγησης: 1 Νοεμβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου.

Χρόνος βράβευσης: Δεκέμβριος στα πλαίσια σειράς εκδηλώσεων του Κέντρου.

Κριτική επιτροπή

Δήμος Αβδελιώδης, Σκηνοθέτης

Παντελής Βούλγαρης, Σκηνοθέτης

Κώστας Γεωργουσόπουλος, Επίτιμος Δρ Θεατρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών,     λογοτέχνης, κριτικός θεάτρου, μεταφραστής

Αντώνης Γκιούλης,  Εκπαιδευτικός, Καραγκιοζοπαίχτης

Άθως Δανέλλης, Καραγκιοζοπαίχτης

Θεόδωρος Μαραγκός, Σκηνοθέτης

Περικλής Νεάρχου, Δρ Ιστορίας, Πρέσβης ε.τ.

Λέανδρος Πολενάκης, Κριτικός θεάτρου, λογοτέχνης, μεταφραστής, Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Γιάννης Σμαραγδής, Σκηνοθέτης

Σταύρος Σπυράκης, Εκπαιδευτικός, Καραγκιοζοπαίχτης

Γιούλη Χρονοπούλου, Φιλόλογος, Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών