Διαγωνισμός Διηγήματος από 19 χρόνων και άνω
Διαγωνισμός Διηγήματος από 19 χρόνων και άνω
Όροι συμμετοχής

Τρόπος κατάθεσης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς, με απλή επιστολή, το διήγημά τους – οποιασδήποτε κατηγορίας – σε τρία αντίγραφα, στα γραφεία μας, Ομήρου 5, 1ος όροφος, Τ.Κ. 82131, Χίος. Στο φάκελο που εμπεριέχονται τα διαγωνιζόμενα έργα, αναγράφεται το ψευδώνυμο του αποστολέα, καθώς και η επισήμανση «για διαγωνισμό». Εσωκλείεται, επίσης, μικρός φάκελος σφραγισμένος με το πραγματικό όνομα, διεύθυνση, e-mail και τηλέφωνα  που αντιστοιχούν στο ψευδώνυμο.

Κάθε αντίγραφο:

  • πρέπει να κυμαίνεται από πέντε έως δέκα σελίδες
  • πρέπει να είναι εκτυπωμένο σε χαρτί Α4
  • συνιστώμενη γραμματοσειρά είναι η Times New Roman, με μέγεθος γραμμάτων 12

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 1 Φεβρουαρίου 2018 μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2018.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 1 Νοεμβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου.

Χρόνος βράβευσης: Δεκέμβριος, στα πλαίσια σειράς εκδηλώσεων του Κέντρου. Για την ακριβή ημερομηνία και ώρα της Τελετής Απονομής των Βραβείων θα ενημερώσει το Κέντρο εγκαίρως. Η τελετή βράβευσης θα είναι ανοιχτή στο κοινό.

Κριτική επιτροπή

Κώστας Γεωργουσόπουλος, Επίτιμος Δρ Θεατρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών,     λογοτέχνης, κριτικός θεάτρου, μεταφραστής

Αντώνης Μακρυδημήτρης, Καθηγητής Πανεπιστημίου

Ανδρέας Μάνος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου

Μανώλης Μικρογιαννάκης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου

Γιάννης Μότσιος, Καθηγητής Πανεπιστημίου

Περικλής Νεάρχου, Δρ Ιστορίας, Πρέσβης ε.τ.

Κώστας Νιάρχος, Καθηγητής Πανεπιστημίου

Ειρήνη Νικολάκη-Καλαμάρη, λογοτέχνιδα

Μαρία Ξανθάκη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου

Λέανδρος Πολενάκης, Κριτικός θεάτρου, λογοτέχνης, μεταφραστής, Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Αριστέα Τόλια-Σιδέρη, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου

Γιούλη Χρονοπούλου,  Φιλόλογος, Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών