Η πρώτη πεζοπορική πολιτιστική περιήγηση θα πραγματοποιηθεί στον Κέραμο, όπου εκτυλίχθηκε μια θλιβερή ιστορία, όπως περιγράφει ο Καθηγητής, Χρίστος Στεργίου Μπελλές,