Ξεκίνησαν οι εγγραφές στον 3ο Κύκλο Μαθημάτων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου «Ιωνία». Οι Ενότητες που εμπεριέχονται στο νέο Πρόγραμμα είναι οι εξής:
Καταξιωμένοι Σκηνοθέτες μάς γνωρίζουν τα μυστικά της 7ης Τέχνης, κατά τη διάρκεια των 6 Μαθημάτων για τον Κινηματογράφο του Ελεύθερου Πανεπιστημίου «Ιωνία».
Συνεχίζονται οι εγγραφές στο 2ο Κύκλο Σπουδών του Ελεύθερου Πανεπιστημίου "Ιωνία", για 6 Ενότητες Μαθημάτων: