ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

Η Ακαδημία ιδρύθηκε στην Αθήνα (κοντά στο Γυμνάσιο της Ακαδημίας, όπου σύχναζε και "δίδασκε"  ο Σωκράτης), γύρω στο 387 π.Χ. από τον Πλάτωνα. Βρισκόταν σ' ένα άλσος του προαστίου των Αθηνών, την Ακαδήμεια ή Ακαδήμια ή Ακαδημία αφιερωμένο στον Αθηναίο ήρωα Ακάδημο, από το όνομα του οποίου προέρχεται και η ονομασία της.

Στην Ακαδημία υπήρχαν διάφοροι επιστημονικοί τομείς με αντικείμενο μελέτης τη φιλοσοφία, τα μαθηματικά, τις φυσικές και τις πολιτικές επιστήμες. Στο υπέρθυρο της Ακαδημίας αναγραφόταν η φράση: «Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω », δηλαδή να μην εισέρχεται κανένας που δεν γνωρίζει γεωμετρία. Ο Πλάτων θεωρούσε ότι η γεωμετρία και τα μαθηματικά ήταν ο ασφαλής μονόδρομος  για να προσεγγίσει κανείς τον Κόσμο των Ιδεών, ακόμα και τον ίδιο  τo Θεό.

Η Ακαδημία, η οποία επί χίλια χρόνια υπήρξε το πνευματικό καταύγασμα της ανθρωπότητας, έκλεισε  οριστικά το 529 μ. Χ. από τον Αυτοκράτορα  Ιουστινιανό, όταν εξέδωσε το περιώνυμο διάταγμα που απαγόρευε τη λειτουργία των φιλοσοφικών σχολών των Αθηνών, τοποθετώντας επίσημα την ταφόπλακα της ελληνικής φιλοσοφίας.

Ο αρχαιολογικός χώρος της Ακαδημίας βρίσκεται εκατέρωθεν της οδού Κρατύλου στην περιοχή Κολωνού και Ακαδημίας Πλάτωνος.

Ο εικονιζόμενος πίνακας παρουσιάζει την Ακαδημία του Πλάτωνα όπως τη ζωγράφισε ο αναγεννησιακός ζωγράφος Ραφαήλ Σάντσιο (1483-1520). Στο κέντρο του πίνακα απεικονίζεται ο Πλάτων και ο μαθητής του Αριστοτέλης.

Μοιραστείτε το: