Όροι συμμετοχής και λειτουργίας Προγράμματος

 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Βασίλης Φίλιας
Eπιμέλεια Προγράμματος: Χρίστος Στεργ. Μπελλές
Λειτουργία Προγράμματος: Βασιλική Καψάλη, Υπατία Μαμμά, Σπυριδούλα Νικολάρα

Βεβαιώσεις συμμετοχής

Θα δίδονται σε όσους έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερις (4) παρουσίες στην ενότητα των έξι (6) μαθημάτων.

Δήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στα Γραφεία μας - Ομήρου 5, 1ος όροφος - μέχρι την έναρξη των μαθημάτων. 'Εντυπα αί­τησης βρίσκονται στο εγχειρίδιο του Πανεπιστημίου, στα Γραφεία μας και στην ιστοσελίδα του Κέντρου. Θα τηρηθεί, αυστηρά, σειρά προτεραιότητας.

Οικονομική συμμετοχή

Προκειμένου να καλυφθεί μέρος κόστους του Πανεπιστημίου, καταβάλλεται συμβολική συμμετοχή. Για κάθε Ενότητα 6 Μαθημάτων 30€. Για κάθε Ενότητα, πέραν της πρώτης, 20€. Για ΑΜΕΑ, άνεργους, τρίτεκνους, πολύτε­κνους, φοιτητές και υπαλλήλους της Περιφέρειας 20€/ενότητα. Τα δίδα­κτρα καταβάλλονται κατά την εγγραφή και δεν επιστρέφονται.

Αίθουσα διδασκαλίας

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται στην Αίθουσα «Μιχαήλ Βουρνούς» της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

Yπόμνηση

• Η διάρκεια του μαθήματος είναι δίωρη.
• Το Κέντρο θα ενημερώνει, εγκαίρως, για πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμα.
• Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, καθώς και η ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση των μαθημάτων.

Πληροφορίες

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής καθημερνά, από Δευτέρα έως Σάββατο, ώρα 10.00 - 14.00 , Τρίτη και Παρασκευή 18.00 - 20.00 στα Γραφεία μας – Ομήρου 5, 1ος όροφος – τηλ. 2271300411-412, κιν.6985054300,

e-mail: info@ionia-culture.edu.gr
web site: www.ionia-culture.edu.gr

: Ιωνία Διεθνές Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού
Επικοινωνία με Πρόεδρο: κιν. 6936882030, e-mail: chbelles@gmail.com

Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε από καρδιάς:

• Τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Σταμάτη Κάρμαντζη, για την ποικιλώνυμη αρωγή και συμπαράσταση στο Κέντρο μας.
• Τον Πέτρο Ζουμπουλάκη για την εξώφυλλη Ιωνία του.

 

Μοιραστείτε το: