6 ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

για Εκπαιδευτικούς και Γονείς
Ιωάννης Ν. Παρασκευόπουλος
Ιωάννης Ν. Παρασκευόπουλος
Ομότιμος καθηγητής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου, 17.00-19.00

Καλλιεργώντας τη Δημιουργική σκέψη στο σχολείο και την οικογένεια

Κυριακή 1 Οκτωβρίου, 11.00-13.00

Η εφηβική «κρίση»: Οι εκφάνσεις της και η ψυχοπαιδαγωγική διαχείρισή της στο σχολείο και την οικογένεια

Κωνσταντίνος Δ. Πόρποδας
Κωνσταντίνος Πόρποδας
Ομότιμος Καθηγητής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Σάββατο 7 Οκτωβρίου, 17.00-19.00

Η μάθηση και οι δυσκολίες της: εκπαιδευτικές προεκτάσεις και εφαρμογές

Κυριακή 8 Οκτωβρίου, 11.00-13.00

Ανάγνωση, Γραφή, Δυσλεξία: Γνωστική προσέγγιση και εκπαιδευτικές εφαρμογές

Ελένη Λιβανίου
Δρ Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Δυσλεξίας

Σάββατο 14 Οκτωβρίου, 17.00-19.00

Μαθησιακές δυσκολίες και ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα παιδιών και εφήβων.
Η διαχείρισή τους στο σχολείο και την οικογένεια

Κυριακή 15 Οκτωβρίου, 11.00-13.00

Προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών με το Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας.
Η διαχείρισή τους στο σχολείο και την οικογένεια.