ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)

− κοινωνικού σκοπού −

 με την επωνυμία

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

"ΙΩΝΙΑ" »

1) Χρίστος Μπελλές του Στεργίου και της Ανθής, Δρ Ιστορίας και Πανεπιστημιακός, που γεννήθηκε στη Χίο.

2) Βασίλειος Φίλιας του Ιωάννη και της Αλεξάνδρας, Καθηγητής, τ. Πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, που γεννήθηκε στην Αθήνα.

 3) Ανδρέας Μάνος του Χρήστου και της Τιμοθέας, Ομότιμος Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, που γεννήθηκε στην Λεμεσό,

4) Αριστέα Τόλια του Γεωργίου και της Μελπομένης, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που γεννήθηκε στον Πύργο.

5) Ιάκωβος Μιχαηλίδης του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που γεννήθηκε στη Νάουσα.

6) Βασιλική Καψάλη του Σίμου και της Ευαγγελής, Αρχιτέκτων Μηχανικός και Οικονομολόγος που γεννήθηκε στην Καρδίτσα.

7) Φιλομήλα Μπόλια του Γεωργίου και της Αμαλίας, πτυχιούχος Πολιτισμικών Σπουδών Ε.Α.Π. Πάτρας, τ. Προϊσταμένη ΤΝΕΥ Πανεπιστημίου Αιγαίου, που γεννήθηκε στην Χίο.

8) Ιωάννης Γιαννόπαπας του Ζωρζή και της Σταματίας, ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων, κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Πολιτική του Τουρισμού» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα.

 Χίος, Σάββατο 30η Ιανουαρίου 2016