Πρόεδρος: Χρίστος Μπελλές του Στεργίου και της Ανθής, Δρ Ιστορίας, Πανεπιστημιακός, που γεννήθηκε στη Χίο.

 Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Φίλιας του Ιωάννη και της Αλεξάνδρας, Καθηγητής, τ. Πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, που γεννήθηκε στην Αθήνα.

Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Γιαννόπαπας του Ζωρζή και της Σταματίας, ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων, κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Πολιτική του Τουρισμού» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα.